Brunnar – Status and prognos. Och vad hände 2023?

Förra året fanns stora farhågor inför sommaren med klimatförändringar och väderfenomenet El Ninjo.
2023 blev det hittills varmaste året på Jorden. Det var länge rekordtorrt i Sverige, men sedan ändrades allt i juli.
Hur blev det egentligen med grundvattennivåerna 2023 – och hur ser läget ut för 2024?

Vi summerar data från SGU och några av alla de brunnar som är uppkopplade med Aqvify.
Om du vill få koll på din egen brunn – beställ Aqvify nu för att få en baseline inför sommaren.

2023 – torr försommar…och sedan desto blötare

Det blev en minst sagt svängnig vår och sommar i Sverige förra året. Så här sammanfattar SMHI i sin artikel Sommaren 2023 – Sommaren som bytte karaktär:
Sommaren 2023 går till historien som sommaren som bytte karaktär. Tidiga semesterfirare kommer att minnas en torr sommar, i söder med risk för vattenbrist och omfattande eldningsförbud, medan de som sparade på sin sommarledighet fick fira den i omfattande skuraktivitet som tidvis berörde hela Sverige. Därtill höga flöden och översvämningar. Som helhet blev sommaren 2023 rekordregnig i bland annat Örebro, Västerås och Delsbo.

Så här såg det ut hos några av de flera hundra brunnsägare som har sina brunnar uppkopplade med Aqvify:

Brunnar uppkopplade med Aqvify
I bilden kan man jämföra grundvattennivåerna över åren. Man kan se hur snabbt nivåerna sjönk under våren och den torra försommaren 2023 – och det såg ut att kunna blir riktigt jobbigt!!
Sedan kom alltså regn och översvämningar som “räddade” grundvattentillgången, samtidigt som ett antal källare och semestrar förstördes… 😥

De lägsta nivåerna uppmättes mer än en månad tidigare under 2023, jämfört med det som vi tidigare sett tidigare år (röda pilarna).

Läget inför sommaren 2024

Det har knappast varit torrt och varmt under årets första kvartal. När kommer den efterlängtade våren egentligen?!?!
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet som har koll på grundvatten – och publicerar mycket bra information på Grundvatten.

På bilden nedan visas avvikelse som en jämförelse mellan nuvarande grundvattennivåer och nivåer under motsvarande vecka åren 1961-2023, samt framtida utveckling av grundvattennivåer för kommande 60 dagar it tre olika väderscenarior.

SGU avvikelser Mars 26, 2024

SGU Grundvatten: Grundvatten avvikelser – nuläge och prognos 60 dagar (26 mars, 2024)

Grundvattenmagasinen i Sverige är för närvarande på normala eller höga nivåer i stora delar av landet. Utsikterna för grundvattennivåerna i april och juni är mer positiva än förra året, förutsatt normal nederbörd. Områden som Gotland och inre Småland kan dock ställas inför utmaningar om det blir torrare, vilket kan leda till en svår start på sommaren.

Väderfenomenet El Niño kan fortsätta att påverka oss i år. Dessutom har de senaste nio(!) åren varit de varmaste som uppmätts (TT Omni), och klimatförändringarna har orsakat både torka och kraftiga regn.

Sammanfattningsvis – Reservoarerna är väl förberedda för den kommande säsongen, men det finns en risk att Skandinavien kan komma att uppleva ökad värme och torka på liknande sätt som andra delar av Europa och världen redan drabbats av. Att förutspå vädret och grundvattennivåer månader i förväg är ett tufft jobb för hydrogeologer och meteorologer…

Vi får väl hoppas, på svenskt vis, på en “lagom” sommar.

Grundvattenkollen.se kan du följa grundvattennivåerna i brunnar som används i fritidshus, samfälligheter och jordbruk i olika områden.
Installera Aqvify om du vill ha koll på din egen brunn eller tank med minutdata för nivå, tillflöde/timliter m.m. och nivålarm direkt i din telefon!

 

Med önskan om en skön vår! 🌞
Vi på Aqvify

 

Koppla upp din brunn eller tank med Aqvify!

Vill du använda din brunn eller tank på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.