fbpx

Appen för din tank

Aqvify-appen är enkel att använda!

Aktuellt information och historik för nivå, volym, fyllnadsgrad och inflöde. Larm för höga och låga nivåer. Enkel delning av åtkomst.

Aqvify-appen finns tillgänglig på engelska, italienska, spanska, finska, franska, portugisiska och svenska.

Hem

Det antal liter som visas anger hur många liter vatten som för närvarande finns mellan vattenytan och den lägsta tillåtna nivån* som fastställts för din brunn.

Nivå mätt från tankens botten. Det är möjligt att ställa in en offet om sensorn av någon anledning inte är placerad på botten.

Procentandel för fyllnadsgraden av den totala volymen.

Illustrationen ger en snabb överblick över hur mycket av thr som är fylld.

Grafen visar den ungefärliga mängden vatten som använts per timme under de senaste 24 timmarna.

Användning är en indikation på vad den aktuella mängden alternativt skulle kunna användas till, baserat på den allmänna vattenförbrukningen.

Analys

Diagrammens tidsperiod väljs med knapparna längst upp. Du kan också zooma in på varje diagram genom att “nypa” med två fingrar.

Diagrammen visar:

Volym visar antalet liter i tanken.

Nivå – min och max (meter) från botten. För 7 dagar och längre tid visas två skuggade linjer där den övre linjen visar den högsta nivån och den nedre linjen visar den lägsta nivån per dag. För kortare tidsperioder visas minutvärden.

Ungefärlig förbrukning (liter) visar vattenuttag.

Inflow (liter/h) visar hur många liter vatten som flödar in i tanken per timme.

Aqvify tank Larm

Larm

På sidan Larm kan du ställa in och aktivera/inaktivera SMS-varningar för låga nivåer eller höga nivåer.

Kontrollera/ändra ditt mobilnummer på profilsidan.

Aqvify tank Inställningar<br />

Profil

På profilsidan visas dina Aqvify-enheter, information om appen och en länk till dessa instruktioner. Här kan du också enkelt lägga till fler användare med hjälp av en åtkomstkod som du kan dela med dig av via e-post, SMS osv.

Din Aqvify

Allmänt Ändra enhetens namn. Information om din Aqvify.

Egenskaper Grundläggande enhetsinställningar som tankposition, diameter, längd/höjd och sensorns höjd från botten.

Användning Ange hur tanken används och av hur många personer. Denna information kommer senare att användas för att jämföra användningen med andra.

Användare Lägg till nya användare, ändra roller/behörigheter för befintliga användare och ändra ägaren till Aqvify.

Du kan vara ägare, användare och installatör av brunnen. Användare med “Läs- och skrivrättigheter” kan visa mätvärden, ändra inställningar och bjuda in/ändra användare. “Läs” ger endast rätt att visa mätvärden.

Bjud in användare genom att välja en roll och dela sedan den unika åtkomstkoden via SMS, e-post eller över en kaffe. Koden är giltig i sju dagar.

Aqvify-kit
Egen installation, eller ta hjälp av våra installatörer

Från 5990 kr (inkl. moms)

  • Komplett Aqvify-kit med de längder på kabel som du väljer

  • Aqvify-appen för iOS/Android

  • 1 års prenumeration ingår - därefter 999 kr/år alt. 99 kr/månad. Ingen bindningstid. Inklusive SIM-kort och all mobildata.

  • Fri CO2-neutral frakt

  • Personlig support