fbpx

Appen för din brunn

Aqvify-appen är enkel att använda!

Aktuell och historik för nivå, volym, grundvattennivå och inflöde. Nivålarm. Enkel delning av åtkomst.

Aqvify-appen finns tillgänglig på engelska, italienska, spanska, finska, franska och svenska. Mer information kommer.

Hem

Det antal liter som visas anger hur många liter vatten som för närvarande finns mellan vattenytan och den lägsta tillåtna nivån* som fastställts för din brunn.

Nivå är den aktuella vattennivån mätt från markytan.

Den tillgängliga procentandelen är den aktuella vattenmängden i förhållande till den maximala mängden vatten som uppmätts under de senaste sju dagarna.

Nivåindikatorn (Normal/Buffer/Below allowed) visar om vattnet ligger inom den normala nivån, inom bufferten eller under den lägsta tillåtna nivån.

Cylindern/brunnen visar den mängd som för närvarande är tillgänglig jämfört med den största vattenvolym som varit tillgänglig under de senaste sju dagarna (dvs. vattenvolymen mellan den lägsta tillåtna nivån och den högsta uppmätta nivån).

Grafen visar den ungefärliga mängden vatten som använts per timme under de senaste 24 timmarna.
Vanligtvis pumpas vatten snabbt ut och fyller en hydrofor/hydropress, vilket gör att nivån sjunker snabbt och sedan stiger långsamt. Vattnet fylls på snabbt från början och långsammare ju närmare grundvattennivån man kommer.

Användning är en indikation på vad den aktuella mängden alternativt skulle kunna användas till, baserat på den allmänna vattenförbrukningen. Ingen hänsyn tas till inflödet i brunnen över tiden.

*Lägsta tillåtna nivå ändras i profilen. Se nedan.

Analys

Diagrammens tidsperiod väljs med knapparna längst upp. Du kan också zooma in på varje diagram genom att “nypa” med två fingrar.

Diagrammen visar:

Grundvattennivån (meter) visar den högsta stillastående nivån per dag för perioder på 30 dagar och längre. Grafen visas inte för kortare perioder.

Grundvattennivå definieras som den högsta uppmätta stabila vattennivån i brunnen. Om det inte finns någon stabil maximal nivå – dvs. om brunnen aldrig fylls helt under t.ex. en dag – registreras inget värde för den dagen.

Tillgänglig volym visar den minsta tillgängliga volymen över tiden.

Nivå – min och max (meter) under marknivå. För 7 dagar och längre tid visas två skuggade linjer där den övre linjen visar den högsta nivån och den nedre linjen visar den lägsta nivån per dag. För kortare tidsperioder visas minutvärden.

Vanligtvis pumpas vatten snabbt ut och fyller en hydrofor/hydropress, vilket gör att nivån sjunker snabbt och sedan stiger långsamt. Vattnet fylls på snabbt från början och långsammare ju närmare grundvattennivån man kommer.

Ungefärlig förbrukning (liter) visar det vatten som tas ut och kommer vanligtvis i “toppar” när vatten snabbt pumpas upp till hydroforen/hydropressen.

Notera. Mängden använt vatten blir felaktigt om brunnen har ett väldigt stort inflöde. Vattennivån ändras då inte i paritet med uttagen volym och uppmätt antal liter som registreras blir (mycket) mindre än i verkligheten. Vattennivån kommer inte att förändras i samma takt som den uttagna volymen och det uppmätta antalet liter som registreras kommer att vara (mycket) mindre än i verkligheten.

Inflöde (liter/h ) visar hur många liter vatten per timme som flödar tillbaka till brunnen.

Inflödet är normalt större ju lägre vattenytan är och långsammare ju närmare grundvattenytan vattenytan är.

Larm

På sidan Larm kan du aktivera/avaktivera SMS-varningar för buffertnivå och låg nivå (lägsta tillåtna nivå).

Kontrollera/ändra ditt mobilnummer på profilsidan.

Inställningar för Aqvify-appen

Profil

På profilsidan visas dina källor, information om appen och en länk till dessa instruktioner. Här kan du också enkelt lägga till fler användare med hjälp av en åtkomstkod som du kan dela med dig av via e-post, SMS osv.

Din brunn

Allmänt Ändra namnet på brunnen. Information om din Aqvify.

Inställningar / Egenskaper Grundläggande brunnsinställningar som brunnsdiameter och sensordjup. Ändras endast om det är nödvändigt.

Inställningar / Gränser och larm Justera vald lägsta tillåtna nivå och buffertprocent. Dessa gränser styr bland annat den tillgängliga volymen på förstasidan.

“Lägsta tillåtna nivå” är den lägsta nivå under marknivå som du vill använda brunnen till – och där du sannolikt vill ha ett SMS-larm. Denna nivå och upp till den aktuella vattennivån är den tillgängliga volymen. Vanligtvis börjar du med en nivå som motsvarar sensordjupet och ändrar sedan när du ser hur din brunn fungerar.

Inställningar /Användning Ändra hur brunnen används och av hur många personer. Denna information kommer senare att användas för att jämföra användningen med andra.

Användare Lägg till nya användare, ändra roller/behörigheter för befintliga användare och ändra brunnens ägare.

Du kan vara ägare, användare och installatör av brunnen. Användare med “Läs- och skrivrättigheter” kan visa mätvärden, ändra inställningar och bjuda in/ändra användare. “Läs” ger endast rätt att visa mätvärden.

Bjud in användare genom att välja en roll och dela sedan den unika åtkomstkoden via SMS, e-post eller över en kaffe. Koden är giltig i sju dagar.

Aqvify-kit
Egen installation, eller ta hjälp av våra installatörer

Från 5990 kr (inkl. moms)

  • Komplett Aqvify-kit med de längder på kabel som du väljer

  • Aqvify-appen för iOS/Android

  • ERBJUDANDE! 10 års abonnemang ingår (normalt 1 år) - därefter 990 kr/år alt. 99 kr/månad, inklusive SIM och all mobildata.
    (Erbjudandet gäller till 10 juni 2024)

  • Fri CO2-neutral frakt

  • Personlig support