fbpx

Grundvatten – normala/goda nivåer, men farhågor för sommaren

Årets första uppdatering av grundvattennivåerna 2023

En lång vinter och en vår som aldrig ville ta slut… och nu är det försommar över hela landet. Äntligen!

Det är dags för årets första grundvattenuppdatering med data från SGU och från brunnar uppkopplade med Aqvify i privata hem, samfälligheter och jordbruk.

SGU rapporterar normala till något högre grundvattennivåer för säsongen på de flesta platser. De brunnar som är anslutna till Aqvify visar också bra nivåer – vi kan dock se att grundvattennivåerna faktiskt har börjat sjunka. Vissa brunnar har bara sjunkit 20 cm, medan andra har sjunkit så mycket som 3 meter.

De senaste dagarnas och veckornas rapportering i medierna är dock oroande. Vi måste förbereda oss för en sommar som troligen kommer att bli extremt torr och varm.

 

SGU

Den långa våta våren fyllde reservoarerna ganska väl. SGU rapporterar i sin mycket uppskattade “Aktuella grundvattennivåer“-karta från “normala” till “höga” nivåer för säsongen i de flesta delar av landet.

Se prognos nedan.

SGU: Nuvarande grundvattennivåer vecka 20 2023

Brunnar online med Aqvify

Burnnar med Aqvify, maj 2023
De brunnar som är anslutna till Aqvify uppvisar också goda nivåer. Vi kan dock se att grundvattennivåerna har börjat sjunka – vissa brunnar med bara 20 cm, medan andra med så mycket som 3 meter.

Skillnaden mellan den stabila nivå som uppmätts av SGU Ingarö (se diagrammet) och den minskning som uppmätts i vissa av Aqvifys onlinebrunnar kan förmodligen delvis förklaras av en ökad vattenanvändning nu när stugorna börjar befolkas. Vi vet också att varje brunn är unik och har sina egna förutsättningar. SGU mäter nivån från brunnar där inget vatten används alls, medan Aqvify mäter “riktiga” brunnar som används.

De senaste dagarnas regn syns knappt i grundvattennivåerna, vilket tyder på att marken överlag är torr.

Besök Grundvattenkollen.se för att se ett urval av brunnarna.

Prognos för framtida grundvattennivåer

Hur ser grundvattennivåerna ut framöver? Det är naturligtvis den stora frågan. Det finns några stora orosmoln.

Mycket tyder på en varm och torr sommar – och kanske till och med en extrem sådan. Trenden är att det blir allt varmare somrar, främst på grund av klimatförändringarna. Väderfenomenet El Nino kan också ge extra stor påverkan.

El Nino kan bli särskilt stark i år och orsaka extrema väderförhållanden, enligt experter. Det finns alltså en ökad risk för allt från torka som 2018 till kraftiga skyfall.

Nedan följer SGU:s 60-dagarsprognos med olika scenarier för torrt/normalt/blöttt väder.

SGU grundvattenprognos 2023 vecka20
SGU: 60 dagars prognos vid torra/normala/blöta förhållanden, vecka 20 2023

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Vill du använda din brunn på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.

NYTT! Låt Aqvify sköta installationen från början till slut. Läs mer här.
Du kan naturligtvis också välja att göra installationen själv.