fbpx

Installationsanvisning för tank eller reservoar

 

TACK för att du valde Aqvify!

Vi hoppas att installationen blir enkel och att du kommer att trivas med din Aqvify.

Vi rekommenderar att du börjar med att titta på vår korta installationsvideo. Den beskriver installation i en brunn – men installation i en tank, reservoar, regntank eller dräneringsbrunn är liknande.

Följ sedan dessa skriftliga installationsanvisningar (något mer detaljerade än filmen) och (viktigt!) avsluta med de appinställningar som beskrivs i slutet av dessa anvisningar.

Exempel på tidigare installationer.

Kontakta oss på hello@aqvify.com eller 010-3308600 om du behöver hjälp.

Läs mer om appen.

Förutsättningar

Vissa förhållanden är sällan ett problem, men det är ändå viktigt att kontrollera dem före installationen:

  • Mobiltäckning med “hyfsad” signal. Dvs. att 1-2 pinnar behövs och räcker. Vårt SIM-kort kan ansluta till alla större operatörer.

  • Aqvify-boxen (kommunikationsboxen) behöver ett 230V-uttag inomhus eller utomhus för att koppla in nätadaptern – eller alternativt 12 V från t.ex. en solcell eller ett bilbatteri.

  • Anslutningskabeln (12 Volt) från tanken till Aqvify-boxen måste kunna dras utan att man snubblar eller kör över den.

Installation

Installationen är likartad för tankar, reservoarer och dräneringsbrunnar. De benämns alla “tank” nedan.

Aqvify består av dessa huvudsakliga delar; sensor, trilla-i-skydd, skarvdosa, anslutningskabel och Aqvify-box.

Installationen av Aqvify sker i några få enkla steg:

1. Installera sensorn i tanken.

2. Montera Aqvify-boxen bredvid ett eluttag. Vänta med att koppla in nätadaptern.

3. Anslut anslutningskabeln mellan tanken och Aqvify-boxen.

4. Anslut anslutningskabeln och givarkabeln i kopplingslådan.

5. Anslut nätadaptern till ett eluttag och anslut den till Aqvify-boxen.

6. Kom igång med appen och ställ in grundläggande parametrar.

7. Kontrollera värdena (och dela eventuellt appen med ägaren om du är installatör).

8. Aktivera abonnemanget (om det inte ingår från början)

Se fotoexempel installationer.

Steg 1: Installera sensorn i tanken

Observera att kabeln inte får böjas för mycket eller knäckas, eftersom det finns en tunn luftslang inuti kabeln som kompenserar sensorns avläsningar mot det atmosfäriska trycket.

1. Borra ett hål genom locket eller ovansidan som är minst 9 mm i diameter, genom vilket sensorkabeln kommer att passera. Om du vill använda den medföljande flexibla kabelförskruvningen och dra fast den på sidan/locket, borra då ett 16 mm hål för den.

2. Sänk ned sensorn till tankens botten och låt den vara ca 50 cm ovanför tanken. Om det inte är möjligt att sänka ner sensorn till botten kan en förskjutning från botten till sensor ställas in i appen senare.

Sensorkabeln behöver inte vara rak, dvs. det är OK om kabeln är böjd inuti tanken.

Viktigt! Var försiktig så att du inte böjer kabeln för mycket.

3. Anslut sensorkabeln med hjälp av något av alternativen nedan:

a) Om du använder ett 9 mm hål för att dra sensorkabeln genom: Dra åt ett buntband med minst 50 cm kvar från änden. Skjut sedan den svarta spiralförskruvningen över kabelns ände och dra åt muttern tills kabeln sitter stadigt på plats. En tejp runt kabelns ände kan göra det lättare att föra in kabeln.
Sätt fast ett buntband ovanför spiralen för extra säkerhet.

b) Om du använder ett 16 mm hål: Dra åt den flexibla kabelförskruvningen i hålet. För kabeln genom kabelförskruvningen och dra åt den med minst 50 cm kabel på utsidan. Fäst med ett buntband på kabeln bredvid kabelvindan.

Om sensorn av någon orsak inte kan sänkas hela vägen ned, utan det blir mer än 50 cm kvar ovan locket – rulla då försiktigt ihop kabeln till ”bilratts-storlek” utan att knäcka den och bind ihop/fäst på lämpligt sätt. Leta sedan upp närmaste metermarkering eller mät den återstående längden och subtrahera från den beställda kabellängden. Detta används för att ställa in sensorns djup i appens grundinställningar, vilket beskrivs senare i det här dokumentet.

Steg 2: Installera Aqvify-boxen

Aqvify-boxen kan monteras inomhus eller utomhus bredvid ett eluttag eller en solcell. Boxen bör placeras på ett “översvämningssäkert” avstånd från golv/mark så att den inte dränks i vatten vid t.ex. skyfall.
Använd de medföljande skruvarna för att montera Aqvify-boxen på en lämplig vägg.

Vänta med att koppla in nätadaptern/strömförsörjningen.

Om en extern antenn har beställts: Skruva försiktigt loss den befintliga antennen från lådan och skruva in kontakten märkt “LTE MAIN” i stället.

Steg 3: Anslutningskabel

Anslut sensorn och Aqvify-boxen med anslutningskabeln. Anslutningskabeln måste skyddas mot fötter och fordon, dvs. vid behov läggas i en slang/rör eller på annat lämpligt sätt.

Den förmonterade kontakten på anslutningskabeln ska anslutas till Aqvify-boxen, så börja dra kabeln därifrån till kopplingsboxen vid tanken. Undvik att skräp kommer in i kontakten.

Steg 4: Anslut anslutningskabeln och sensorkabeln i kopplingsdosan.

Anslut anslutningskabeln till sensorkabeln:

1. Trä respektive kabelände genom respektive hål i kopplingslådan; litet hål (Ø4,5 mm) för anslutningskabel och stort (Ø9 mm) för sensorkabel.

2. Sätt ett buntband ca 2 cm in i den svarta delen av varje kabel för att förhindra att kabeln dras isär.

3. Anslut kabeländarna från sensorn till anslutningskabeln med hjälp av de orange kabelklämmorna som medföljer. Öppna först den orangefärgade armen, sätt in en kabel och stäng sedan armen.

– Blå till blå
– Vit till gul
– Röd till brun
– Svart till grön
Den svarta grova kabeln i sensorkabeln används inte.

4. Vik försiktigt in kablarna i dosan och tryck på locket.

5. Fäst kopplingsdosan på lämpligt sätt, t.ex. genom att skruva fast den i väggen eller använda buntband.
Lådan ska placeras på ett “översvämningsskyddat” avstånd från golvet/marken så att den inte blir översvämmad om det t.ex. regnar kraftigt.

Steg 5: Anslut nätadaptern

Anslut Aqvify-boxen med en strömadapter till ett eluttag eller en solcell.

Enheten startar nu och börjar skicka data inom några minuter.

Steg 6: Kom igång med appen och ange grundläggande inställningar

Ladda ner Aqvify-appen från App Store (iPhone/iPad) eller Play Store (Android).
Skapa ett konto och logga in.

iOS (iPhone/iOS)

Android

Lägg till enhet

Gå till Profil i appen och välj Lägg till enhet. Följ sedan guiden.

Aqvify-lådan innehåller det serienummer/PIN och den QR-kod som används för att ansluta.

Tankens egenskaper

Ställ in grundinställningarna i guiden (finns sedan under Profil / Din Aqvify);

  • Monteringsläge – vertikal eller horisontell tank
  • Diameter och höjd – viktigt att det blir rätt! Felaktig diameter ger missvisande volym, förbrukning och inflöde (men nivåerna är fortfarande korrekta).

  • Sensordjup – Det är viktigt att göra rätt! Normalt lämnas 50 cm av kabeln ovan mark och kabellängderna är därför 2,5 m, 5,5 m, etc. för att sensordjupet skall kunna anges som 2 m, 5 m, etc.

  • Sensorposition från botten – Om sensorn inte är sänkt till botten, ställ in avståndet här. Annars lämna som noll.

Tankinställningar i app

Steg 7: Kontrollera värdena (och dela Aqvify med ägaren)

Gå till Hem i appen och kontrollera att volymen och nivån har värden. Det kan ta upp till 15 minuter efter att elen har anslutits. Du kan också titta på sidan Analys med tidsväljaren högst upp på 1 timme eller 24 timmar för att se data – även om det inte har kommit in så mycket data ännu.

Installatörens delning till kunden

Om du installerade Aqvify som en installatör är det nu dags att dela appen med ägaren/kunden. Gå till Profil och välj Visa alla enheter. Där hittar du Aqvify under Ej överförda enheter.

Välj Aqvify och klicka på Dela med ägare
Du kommer då att kunna dela en anslutningskod via e-post, SMS etc. till ägaren.

Ägaren kan sedan välja om du som installatör ska fortsätta att ha tillgång eller inte.

Steg 8: Aktivera abonnemang

Ägaren aktiverar prenumerationer genom att gå till https://app.aqvify.com i webbläsaren och logga in med samma användarnamn och lösenord som i appen. I vissa fall ingår prenumerationer för en viss tidsperiod i det första köpet av Aqvify.

Om du redan har en prenumeration visas en varning i appen några dagar innan en manuell förnyelse behövs.

Lägg till fler användare

Gå till Profil och välj enheten – klicka sedan på Användare högst upp för att lägga till fler användare. En förklaring av de olika rollerna finns i appen. Dela anslutningskoden.

Den nya användaren laddar ner appen, skapar ett konto och använder anslutningskoden.

För ytterligare information om hur du lägger till användare, se våra instruktioner.

SMS-varningar

Gå till Profil / Dina kontoinställningar för att lägga till ditt mobilnummer.

Gå sedan till Larm för att aktivera/inaktivera SMS-aviseringar.

 

Appen är nu redo att användas!

Läs mer om appen.

Kontakta oss på hello@aqvify.com eller 010-3308600 om du behöver hjälp.

Mycket glädje!