fbpx

Aqvify – Årets leverantör till Borrföretagen

Aqvify – Årets Leverantör till branschorganisationen Borrföretagen 😃

Stor ära och väldigt roligt!

“Årets leverantör 2024 tilldelas Aqvify AB med följande motivering:
Aqvify AB får priset som årets leverantör för att ha genom sina innovativa och tekniska lösningar bidragit till att underlätta både för branschen och konsumenter att ha god kontroll över grundvattenresurserna. “

Borrföretagen i Sverige är en branschorganisation och sammanslutning av borrentreprenörer som bland annat arbetar med borrning av energi- och vattenbrunnar, grundläggningsborrning, prospektering samt markundersökningar. Läs mer på borrforetagen.se.

Koppla upp din brunn eller tank med Aqvify!

Vill du använda din brunn eller tank på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.