fbpx

Världsvattendagen 2022 – ‘Gör det osynliga synligt’

“Gör det osynliga synligt” är temat för Världsvattendagen 2022 och handlar om vårt livsviktiga grundvatten.- We are on it! Det är exakt vad Aqvify gör. 😀💦

Vad är Världsvattendagen?

Världsvattendagen är en temadag instiftad av FN som uppmärksammas den 22 mars varje år. Världsvattendagen ska sätta fokus på betydelsen av färskvatten och för att verka för ett hållbart hanterande av färskvatten. .

Aqvify och Världsvattendagen

World Water Day 2022Brunnen är för de flesta ett okänt svart hål – det är därför vi grundade Aqvify.
Vår lösning ger våra användare snabb koll och detaljerade analyser av bl.a. vattenmängd, nivå, inflöde och grundvattennivå. Därför är det extra roligt för oss att temat för årets Världsvattendag handlar om just detta – att synliggöra det osynliga.

Trots att Sverige har “god” vattentillgång, så behöver vi även här ha kunskap om grundvatten i allmänhet och för våra egna brunnar i synnerhet. Det finns tyvärr många platser i världen med betydligt värre situation än i Sverige – vi hoppas att i framtiden även där kunna hjälpa hushåll, industrier och jordbruk i dessa områden att använda sina vattenresurser på ett tryggt, effektivt och hållbart sätt.

Lära känna sin brunn är det bästa sättet för att kunna använda den till det man vill och behöver – och samtidigt med koll för att minska risken för alltför hård användning och efterföljande bränd pump, sinad brunn eller saltvatteninträngning. Att slippa oroa sig är något som våra användare ofta lyfter fram.

Visste du förresten att förbrukningen påverkar grundvattennivån i din brunn?

Vid större vattenuttag bildas det en tratt av grundvatten under marken kring brunnen, som sedan jämnas ut olika snabbt beroende på brunnens egenskaper. Många brunnar används mer aktivt under sommarhalvåret – vilket sammanfaller med den period då det normalt inte bildas nytt grundvatten.

Sänkningen gör att det saltvatten som ofta finns under sötvattnet trycks uppåt. Därför är det extra viktigt att hålla koll på grundvattennivån i riskområden såsom Stockholms skärgård, Gotland, tvärsöver landet från Stockholm till Göteborg, samt hela kuststräckan. Mer om saltvatteninträngning i kommande nyhetsbrev (registrera dig längst ned på sidan).

Läs gärna mer om grundvatten i vårt tidigare nyhetsbrev med Anders Nordström, senior universitetslektor vid Stockholms Universitet.

Här är några exempel från vår app på uppkopplade brunnar och hur vi tolkar att de påverkas av årstid och förbrukning.

Hur bidrar Aqvify till hållbar användning av grundvatten?

Med Aqvify har man en unik kontroll och kan undvika att använda brunnen till en alltför låg vattennivå, t.ex. “pressa brunnen” vid låg grundvattennivå eller överutnyttjande, som riskerar att ge saltvatteninträngning eller bränd pump. Man kan även ”rädda brunnen” genom att få SMS-larm vid vattenläcka eller överutnyttjande.

Kunder har sluppit investera i kostsam och energikrävande avsaltningsanläggningar tack vare den trygghet och kontroll som Aqvify ger. Visste du att avsaltning kräver 20-25 gånger mer energi än en pump?

Aqvify önskar dig en fin Världsvattendag och uppmanar till försiktig användning av brunnen i sommar! 💦

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Vill du använda din brunn på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.