fbpx

Grundvattenkollen – unik data från uppkopplade brunnar

Grundvattenkollen.se med grundvattennivåer från brunnar som används

Nu lanserar vi GRUNDVATTENKOLLEN.SE – unik data från uppkopplade brunnar. Öppen för alla!

Grundvattenkollen.se är en ny och unik tjänst som visar grundvattennivån för brunnar som används i fritidshus, permanentboenden, lantbruk och samfälligheter. Brunnarna, som är uppdelade i ett antal platser runt om i Sverige, visas i grafer och jämförande nivåer. The wells, which are divided into a number of locations around Sweden, are shown in graphs and comparative levels.

Exempel från Grundvattenkollen.se

De grundvattennivåer som SGU presenterar är från brunnar utan vattenförbrukning, som sedan kompletteras med avancerade modeller. Det är dock stor skillnad mot brunnar som används till vardags – det har vi och våra kunder lärt oss.

Det är fantastiskt roligt att nu kunna presentera data från uppkopplade brunnar för en bredare publik. Det är så mycket som påverkar den “grundvatten-tratt” som bildas runt den egna brunnen; den dagliga förbrukningen, tillrinning och markförhållanden såväl som påverkan av torka och grannarnas förbrukning.

Vi vill med Grundvattenkollen.se kunna ge alla som är beroende av sin brunn bättre insikter i hur den fungerar och används på ett hållbart sätt.…och det här är bara början… Fler områden och insikter framöver. 😊

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Vill du använda din brunn på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lättillgänglig i vår app. Läs mer här.