fbpx

Grundvattenuppdatering – sjunkade nivåer och vattenbrist i många områden

  • Grundvattennivåer under/mycket under de normala för perioden i stora delar av landet.
    Knappast någon märkbar förbättring efter den senaste tidens regn.
  • I väster från Halmstad upp till Östersund är nivåerna normala till över de normala för perioden.
  • “Risk för vattenbrist” rapporteras för nio län.
  • Risken för extrema temperaturer i slutet av sommaren på grund av väderfenomenet El Nino kvarstår.

Se dagliga grundvattennivåer för ett urval av anslutna brunnar på Grundvattenkollen.se.

Lite svalare väder och lite regn, vilket man skulle kunna tro omedelbart skulle hjälpa grundvattennivåerna. Tyvärr krävs det en hel del regn för att förbättra nivåerna i någon större utsträckning efter årets torka. Dessutom ska regnet inte bara komma i störtskurar, där vattnet rinner av som en torr disktrasa, utan i en långsammare takt så att jorden får tid att ta upp vattnet.

“Risk för vattenbrist” rapporteras för nio län. Blekinge, Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Södermanland, Västmanland och Östergötland. Mer information på SGU:s webbplats.

SGU – aktuellt läge och prognos

SGU rapporterar att i de västra delarna av landet, ungefär från Halmstad till Östersund, är nivåerna normala/högre för perioden. I nästan hela övriga landet rapporterar dock SGU nivåer under eller mycket under det normala! (SGU är den myndighet som bl.a. ansvarar för myndigheternas rapportering av grundvatten). Ytterligare information om SGU:s aktuella grundvattennivåer.

Kartorna nedan visar SGU:s aktuella rapport + 30 dagars prognos för grundvattenavvikelse från det normala, jämfört med med nivåerna under motsvarande vecka, period 1961 – 2022

 

SGU - Grundvattenavvikelse, aktuell och 30 dagars prognos

SGU – Grundvattenavvikelse, aktuell och 30 dagars prognos, 18 juli 2023

Brunnar online med Aqvify

De flesta av de brunnar som är anslutna till Aqvify visar fortsatt sjunkande nivåer. Situationen just nu för många brunnar är ungefär densamma som runt mitten av augusti förra året. D.v.s. det finns risk för en ännu allvarligare situation i år.

De senaste dagarnas regn syns knappt i grundvattennivåerna i de flesta områden, vilket tyder på att marken överlag är mycket torr.

Besök Grundvattenkollen.se för att se ett urval av brunnarna.

Grundvattennivåer för brunnar uppkopplade med Aqvify

Urval av brunnar online med Aqvify i Stockholmsområdet

Spara på det värdefulla vattnet

Ha en fortsatt härlig sommar – och spara på det värdefulla grundvattnet. 💧🌞

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Vill du använda din brunn på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.

NYTT! Låt Aqvify sköta installationen från början till slut. Läs mer här.
Du kan naturligtvis också välja att göra installationen själv.