fbpx

Stor vattenförening på Ljusterö

Med en ansträngd grundvattensituation och många fastigheter så är det tryggt för ordföranden Lennart och övriga medlemmar att ha full koll på brunnen med hjälp av Aqvify. Två av brunnarna i vattenföreningen är redan uppkopplade – fler är på gång.

Det just samfälligheter brukar uppskatta extra mycket med Aqvify är:

  • Slippa manuella mätningar av vattennivå och grundvattennivå – Aqvify hämtar data varje minut och kan visa nuläge, men även med historik för hur just den egna brunnen påverkas av torka och förbrukning.
  • SMS-larm om något händer – med många brukare i en samfällighet så finns det många möjliga ställen där läckor kan uppstå. I graferna kan man även enkelt se om pumpen startar med viss periodicitet under natten och då kan visa på ev. läckage.
  • ‘Svart på vitt’ – Skönt att kunna visa vattensituationen utifrån faktiskt data till andra (inte lika insatta) medlemmar.
  • Extra skönt att ha koll – Med många nyttjare så ökar såklart vikten av att ha koll på vattentillgången!

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Vill du använda din brunn på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.