fbpx

Aqvify i Tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården skriver om Aqvify och intervjuar en nestor i dricksvattenbrunnar, Anders Nordström/lektor i naturgeografi vid Stockholms universitet, som har Aqvify installerat på Ljusterö.

Anders Nordström har skrivit boken“Drinking water – our most important food“, som är en utmärkt läsning om du vill veta mer om dricksvattenbrunnar, grundvatten och hur saltvatteninträngning fungerar.

Läs artikeln här.