fbpx

Årsrapport: Våra brunnar 2021

Gott Nytt 2022! Vad lärde 2021 oss om våra brunnar?

Vattenuppdatering från Aqvify – med data från anslutna brunnar!

Vi har i tidigare nyhetsbrev visat hur olika brunnar reagerar på nederbörd och torka – och att det därför är viktigt att lära känna sin egen brunn för att kunna använda den hållbart, effektivt och tryggt.

Här är en summering av 2021 utifrån Stockholms skärgård, där vi f.n. har ca 100 uppkopplade brunnar!

Aqvify

Grundvattennivåer 2021 Stockholms skärgård

Grafen visar grundvattennivån för ett urval av brunnar med Aqvify. I maj kom rejäla nederbördsmängder och svämmade över vissa brunnar, följt av en stadig sänkning i torra juli, därefter långsam höjning sedan regniga augusti. För vissa brunnar är dessa happenings tydliga – för andra inte alls.

I nuläget har ett flertal brunnar en grundvattennivå kring den som var i maj, medan andra fortfarande långsamt kämpar sig uppåt.

Läs om rekordbrunnarna längre ner för att få en uppfattning om hur otroligt mycket det kan skilja på hur mycket olika brunnar påverkas av torka!

Klicka på diagrammet för att förstora det!

SMHI

SMHI: Nederbördsmängd 2021, Djurö, Stockholm

SMHI: Nederbördsmängd 2021, Djurö, Stockholm (klicka för större)

Data från SMHI. Grafen visar uppmätt nederbörd på Djurö i ”mitten” av Stockholms skärgård. Speciellt januari och maj bjöd på mycket regn, med rekordmycket (100mm) den 26 maj.

För året totalt nära normala nederbördsmängder. Sista kvartalet dock avsevärt mindre än de två tidigare åren – vilket kan komma att påverka vattentillgången under 2022.

SGU

SGU: Fyllnadsgrad 3 år, Skälsmara på Ingarö, Stockholm

SGU: Fyllnadsgrad 3 år, Skälsmara på Ingarö, Stockholm (klicka för större)

SGU (Sveriges geologiska undersökning) rapporterar grundvattennivå och fyllnadsgrad lägre än normalt för årstiderna under stora delar av 2021 (mätstation på Ingarö, Stockholm).

Framåt då? I januari 2022 rapporteras låg fyllnadsgrad, samt grundvattennivå mycket under normalt för årstiden. Nu kommer våren, då marken fortfarande tar upp grundvatten, avgöra hur vattentillgången blir 2022.

Några rekordbrunnar 2021!

…för oss som älskar brunnar…

Aqvify rekordbrunnar 2021

Aqvify rekordbrunnar 2021 (klicka för att förstora)

Vi kommer under 2022 kunna jämföra ett stort antal brunnars grundvattennivå, inflöde och förbrukning gentemot 2021.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev!

Koppla upp din brunn med Aqvify!

Vill du använda din brunn på ett hållbart, effektivt och tryggt sätt? Aqvify ger detaljerad information som är lätt tillgänglig i vår app. Läs mer här.