fbpx

Årsrapport: Våra brunnar 2022

Sammanfattning av ett händelserikt “brunnsår”, nuläge och prognos. Gott nytt år 2023!

Vattenuppdatering från Aqvify – med data från anslutna brunnar!

Här finns en sammanfattning av grundvattensituationen 2022, den nuvarande situationen och prognosen för framtiden samt en intervju med en av de kunder som har fått hjälp av Aqvify under året.

Aqvify mäter nu brunnar i fritidshus, permanenta bostäder, vattenkommuner, grönsaksodlingar och på boskapsgårdar.

Det har varit ett händelserikt år! Några exempel:

  • Lanseringen av Grundvattenkollen.se, som visar de dagliga grundvattennivåerna i utvalda brunnar i olika områden, var mycket uppskattad av många.

  • Spännande samarbete med Gotlands vattenakademi, som arbetar för att skapa ett nätverk av brunnsägare som tillsammans kan övervaka grundvattennivån och skydda vattnet i brunnarna på ön.

  • Presentation av Aqvifys erfarenheter från anslutna brunnar vid SGU:s grundvattendagar och diskussioner med stora hydrogeologer från t.ex. Göteborgs universitet och SGU om brunnar i bruk.

  • Och en massa nya härliga användare förstås!

Grundvatten 2022 i allmänhet

I år har också vattenförsörjningen varit en utmaning – ni minns kanske till exempel rapporterna om den värsta torkan någonsin i Frankrike (som tyvärr fortfarande pågår) och floden Rehn, som knappt var farbar i augusti på grund av låga vattennivåer.

I Sverige var situationen inte lika allvarlig som under det ökända året 2018, men fortfarande allvarlig på många håll. Vi har rapporterat om detta i tidigare nyhetsbrev .

Mitt år med Aqvify

Johan och Lennart är permanenta grannar i Åkersberga utanför Stockholm. De två hushållen delar på Johans brunn.

– Vi har haft stor glädje av Aqvify! Vid två tillfällen har Aqvify räddat vårt dricksvatten.

Så här berättar Johan:

I mitten av december fick vi ett sms från Aqvify om att vattennivån i brunnen var låg. I Aqvify-appen kunde vi se att vattennivån sjunkit från 10 m nivå till 20 m på någon timme och förblev där. Samtidigt kunde vi i appen se att vår egen förbrukning var noll och att nivån ändå var låg.

Efter ett tips från Aqvifys supportteam om att undersöka de närliggande brunnarna begav vi oss ut till grannhusen – och det dröjde inte länge innan vi såg vatten rinna från ytterväggen på ett närliggande fritidshus! Ett rör hade frusit och pumpen i deras brunn var därför igång hela tiden.

Efter att pumpen stängdes av återhämtade sig grundvattennivån på en vecka, tack och lov utan att saltvatten trängde in i brunnen. Grannen var också mycket tacksam för både den räddade brunnen och för att pumpen inte gick sönder – hon kommer inte att vara ute förrän på våren!

Ett par veckor senare hände det igen… Jag såg i appen att vår pump startade mycket oftare än vanligt och även under natten. Lennart var borta. När jag stängde av det utgående vattnet till hans hus stannade pumpen. Det visade sig att en toalett hade gått sönder och därför läckte.

– Alla bör ha Aqvify installerat för att hålla reda på sin hälsa. Inte minst mina grannar, skrattar Johan.

Aqvify och SGU:s grundvattennivåer

Gårdar, vattenmyndigheter och privata brunnsägare mäter vattennivån med Aqvify och kan övervaka nivån, inflödet och den ungefärliga förbrukningen över tiden. Grundvattennivån i den unika brunnen anges som den högsta dagligen stående nivån.

Aqvify: Grundvattennivå 2022 i ett urval av brunnar (klicka för att förstora)

Läs om rekordbrunnar nedan för att få en uppfattning om hur otroligt olika brunnar kan påverkas av torka! Därför är det viktigt att lära känna sin egen brunn för att kunna använda den på ett hållbart, effektivt och säkert sätt.

Grafen visar grundvattennivån för ett urval av brunnar med Aqvify + SGU:s övervakningsbrunn på Ingarö. SGU har fler övervakningsbrunnar om du vill jämföra med en brunn som ligger närmare dig – men tänk på att det är brunnar utan vattenuttag, vilket kan skilja sig mycket från en brunn som används.

År 2022 är grundvattennivåerna generellt sett ännu lägre än 2021. Efter en regnig februari var många platser helt utan nederbörd i mars. I april och juni ökade grundvattennivåerna lite grann, men nådde en bottennivå i september då det rådde vattenbrist i många delar av landet.

Under året har vi i nyhetsbrev informerat om grundvattensituationen i landet.
Anmäl dig längst ner på sidan!

Klicka på diagrammet för att förstora det!

Påverkan av vädret

SMHI:s sammanfattning av 2022 börjar så här:

“2022 har varit ett varmt år i hela Sverige. Mest minnesvärd är kanske värmen den 21 juli då Målilla i östra Småland uppmätte den högsta temperaturen i Sverige på 75 år med 37,2°. Med undantag för Norrlandsfjällen har det också varit torrt eller mycket torrt. Torkan har varit mest uttalad i sydöstra Sverige. Norra Ölands spets har till exempel inte haft ett så torrt år sedan 1921. Det har också varit ett mycket soligt år, i flera delar av Götaland till och med ett rekordstort soligt år.”

Klimatförändringarna kommer att påverka tillgången på vatten allt mer. Varmare klimat innebär längre perioder för växterna att absorbera vatten och mer avdunstning. Extrema väderförhållanden innebär att det regnar mindre ofta, men allt oftare i form av skyfall… den torra marken hinner inte suga upp regnet (jämför med ett torrt Wettex).

Nuvarande situation och prognos

SGU:s grundvattensituation och Aqvifys anslutna brunnar visar en blandad bild framöver. SGU:s kartor visar områden med säsongsmässigt normala, under normala och i vissa delar mycket under normala grundvattennivåer. Bland Aqvify-brunnarna så ser de flesta ut att ha återhämtat sig efter den torra hösten, men några har fortfarande en bit kvar för att nå samma nivåer som för ett år sedan. Kontrollera GroundwaterCollection.com för uppdaterade nivåer!

Nederbördsmängden under vintern och våren, den tid då marken absorberar mest vatten, kommer att vara viktig för sommaren 2023.

SGU:s grundvattensituation – nuvarande situation och 60-dagars-provos. (klicka för att förstora)

Några rekordbrunnar 2022!

…för de av oss som älskar brunnar…

Hur mycket har din brunn påverkats?

I Aqvify-appen går du till Analys och väljer 30 eller 365 dagar i tidsväljaren.

Hållbar användning av brunnar

Vill du också kunna använda din brunn på ett hållbart, effektivt och säkert sätt med hjälp av detaljerad och lättillgänglig information från Aqvify?